Toegetreden sectororganisaties 2015 -2022

Volgende sectororganisaties zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor VER-bedrijven:

 • Agoria Vlaanderen, de federatie van de technologische industrie

 • Bedrijfsgroepering Zandgroeven

 • Belgische Baksteenfederatie

 • Energia, de Belgische Petroleum Federatie

 • Cobelpa Vlaanderen, de vereniging van de fabrikanten van papierdeeg, papier en karton

 • essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences

 • Fedustria, de beroepsvereniging van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie

 • Fevia, de federatie van de voedingsindustrie

 • GSV, het Staalindustrie Verbond

 • VGI, het Verbond van de Glasindustrie

 • VOKA, het Vlaams Economisch Verbond 

Volgende sectororganisaties zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor niet VER-bedrijven:

 • Agoria Vlaanderen, de federatie van de technologische industrie

 • Bedrijfsgroepering Zandgroeven

 • Belgische Baksteenfederatie

 • BFA, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten

 • Cobelpa Vlaanderen, de vereniging van de fabrikanten van papierdeeg, papier en karton

 • essenscia vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences

 • Fedustria, de beroepsvereniging van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie

 • Febelgra, de federatie van de Belgische grafische sector

 • Fetra, de federatie der papier- en kartonverwerkende bedrijven 

 • Fevia, de federatie van de voedingsindustrie

 • VGI, het Verbond van de Glasindustrie

 • VOKA, het Vlaams Economisch Verbond