Commissie EBO

De Commissie EBO is het bestuursorgaan voor deze energiebeleidsovereenkomsten.

De voornaamste taken van de Commissie EBO die voortvloeien uit haar bestuursfunctie zijn:

  • de co√∂rdinatie van werkzaamheden en activiteiten ter uitvoering van deze energiebeleidsovereenkomst;
  • de bespreking van knelpunten van algemene aard, die zich bij de implementatie van deze energiebeleidsovereenkomst in de praktijk voordoen, het bespreken van oplossingen en het zo nodig formuleren van richtlijnen hiervoor die gepubliceerd worden en bindend zijn voor de partijen;
  • het bemiddelen in geval van conflicten tussen partijen of tussen Ondernemingen en het Verificatiebureau;
  • de controle op de voortgang van de uitvoering van deze energiebeleidsovereenkomst;
  • het doen van voorstellen tot wijziging van deze energiebeleidsovereenkomst, en het beoordelen van de gegrondheid van de aanvragen van de betrokken partijen om in overleg te treden op basis van wijzigingen van omstandigheden;
  • het adviseren aan de Ministers over het Verificatiebureau;
  • het onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties;
  • het opstellen en actualiseren van het overzicht van Ondernemingen en Sectororganisaties die tot deze energiebeleidsovereenkomst zijn toegetreden;
  • het jaarlijks opstellen en publiceren van het jaarverslag;