FAQ 2015 -2022

Toggle all items

Relatie EBO - BEP

Er is mogelijke verwarring voor het al dan niet uitvoeren van een energiestudie (in het kader van BEP) in geval van een uitbreiding, dus voor een (deel van een) installatie die niet opgenomen is in het energieplan voor de EBO.

De vrijstelling van bedrijven die toegetreden zijn tot de EBO geldt immers enkel voor het opstellen van een BEP-Energieplan (dus in het kader van een hervergunning) maar NIET voor een BEP-Energiestudie. Deze laatste handelt immers over een uitbreiding en is dus per definitie nog niet opgenomen in een bestaand plan voor de EBO.

  
Vlarem I art 5. §8 vermeldt immers het volgende (uit Titel I van het VLAREM - gecoördineerde versie 4 oktober 2014):
 
§8. In de volgende gevallen wordt bij de vergunningsaanvraag een energiestudie gevoegd als bedoeld in artikel 6.5.1 tot en met 6.5.8 van het Energiebesluit :
a) een nieuwe inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule;
b) een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule voorzover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich)
c) [...]
Een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voegt bij de vergunningsaanvraag voor een hernieuwing van een vergunning een energieplan als vermeld in hoofdstuk V van titel VI van het Energiebesluit van 19 november 2010.
In afwijking van het tweede lid zijn de energie-intensieve inrichtingen van ondernemingen die zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER-bedrijven en VER-bedrijven) vrijgesteld van de verplichtingen vermeld in het tweede lid. De maatregelen uit dit energieplan met een interne rentevoet zoals vermeld in artikel 6.5.4, § 1, 7°, van het Energiebesluit van 19 november 2010, worden uiterlijk drie jaar na het verlenen van de milieuvergunning uitgevoerd.
 
“het tweede lid” in voorgaande tekst is dus de tekst beginnend met "Een inrichting met..." en slaat op het BEP-Energieplan en dus niet op item b) uit het eerst lid, dat handelt over de BEP-energiestudie!

EBO-rekenblad

In onderstaande lijst vindt U het antwoord op enkele veel gestelde vragen over het EBO-rekenblad. Deze lijst zal regelmatig aangevuld worden.

EBO-rekenblad (xlsx, 19 kB)

Toelichting bij de Omgevingsvergunningsaanvraag

Hierbij vindt U de toelichting bij de Omgevingsvergunningsaanvraag, de verplichting tot opstellen van een energieplan en energiestudie door EBO-bedrijven en de interpretatie van het begrip "toekomstig totaal jaarlijks primair energiegebruik" versus de definitite van een energie-intensieve vestiging uit de EBO-tekst.