Commissie Energiebeleidsovereenkomst 2023 - 2026

De energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven) werden goedgekeurd op 10 november 2022, treden in werking op 1 januari 2023 en eindigen op 31 december 2026. Deze energiebeleidsovereenkomsten zijn erop gericht dat zoveel mogelijk energie-intensieve ondernemingen vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De toegetreden ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen.
Op deze website vindt u alle relevante informatie over deze energiebeleidsovereenkomsten.
Wat houden ze in? Wat zijn de uit te voeren stappen door de diverse partijen? Welke zijn de te gebruiken formulieren of sjablonen? Wat is de rol van de Commissie EBO(*) en het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen? Enzomeer…
Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende vragen of suggesties heeft.
(*) EBO = energiebeleidsovereenkomst
Contacteer ons

Laatste nieuws

Monitoring 2023 - Sjablonen en Toelichtingen

Sjablonen klimaatroadmap voor VER-bedrijven

Toelichting 05- Aanvulling - Vragen en Antwoorden