Commissie Energiebeleidsovereenkomst 2015 -2022

De energiebeleidsovereenkomsten voor VER-bedrijven en niet VER-bedrijven werden goedgekeurd op 4 april 2014, treden in werking op 1 januari 2015 en eindigen, na verlenging met 2 jaar cfr. de Beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 november 2017, op 31 december 2022. Deze energiebeleidsovereenkomsten zijn er op gericht dat zoveel mogelijk industriële eindverbruikers van energie vooraanstaand worden en blijven op gebied van energie-efficiëntie. De toegetreden ondernemingen dragen daarmee bij aan de realisatie van de Vlaamse CO2- en energie-efficiëntiedoelstellingen.

Op deze website vindt u alle relevante informatie over deze energiebeleidsovereenkomsten.
Wat houden ze in ? Wat zijn de uit te voeren stappen door de diverse partijen? Welke zijn de te gebruiken formulieren of sjablonen? Wat is de rol van de Commissie EBO(*) en het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen? Enzomeer…

Aarzel niet ons te contacteren indien u bijkomende vragen of suggesties heeft.

(*) EBO = energiebeleidsovereenkomst

Contacteer ons

Laatste nieuws

Jaarverslag 2022

Monitoring 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

BESLUIT COMMISSIE EBO 13/07/2021 : INDIENING MONITORINGRAPPORTEN 2021 EN 2022

JAARVERSLAG 2019