Verificatiebureau

Het Verificatiebureau is een onafhankelijke en neutrale organisatie die door de Ministers wordt aangesteld om de correcte uitvoering van de energiebeleidsovereenkomst te bewaken, hierover adviezen te verstrekken en verslag uit te brengen. Het is de enige instantie die over individuele gevallen oordeelt, te weten, de aanvaarding van de energiedeskundige, het Energieplan en de verslaggeving (monitoring).

Het Verificatiebureau kan aan de Commissie tevens Toelichtingen voorstellen ter ondersteuning van de uitvoering van deze energiebeleidsovereenkomst.