EBO Vlaanderen
Energiebeleidsovereenkomsten in Vlaanderen 2023-2026
Menu

Toegetreden sectororganisaties

Volgende sectororganisaties zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor VER-bedrijven :

 • Agoria Vlaanderen, de federatie van de technologische industrie
 • Bedrijfsgroepering Zandgroeven
 • Belgische Baksteenfederatie
 • Energia, de Belgische Petroleum Federatie
 • essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences
 • FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven
 • InDUfed, vertegenwoordigt COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier-en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie)
 • Fedustria, de beroepsvereniging van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie
 • Fevia Vlaanderen, de federatie van de voedingsindustrie
 • GSV, het Staalindustrie Verbond
 • Voka, het Vlaams Economisch Verbond

Volgende sectororganisaties zijn toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor niet VER-bedrijven :

 • Agoria Vlaanderen, de federatie van de technologische industrie
 • Bedrijfsgroepering Zandgroeven
 • Belgische Baksteenfederatie
 • BFA, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten
 • Boerenbond
 • essenscia Vlaanderen, de federatie van de chemische industrie en life sciences
 • FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits- en gasbedrijven
 • InDUfed, vertegenwoordigt COBELPA (Vereniging van de Belgische fabrikanten van papierdeeg, papier en karton), FETRA (Federatie der papier-en kartonverwerkende bedrijven) en VGI (Verbond van de Glasindustrie)
 • Fedustria, de beroepsvereniging van de Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie
 • Fevia Vlaanderen, de federatie van de voedingsindustrie
 • GSV, het Staalindustrie Verbond
 • Voka, het Vlaams Economisch Verbond