Samenstelling

De Commissie EBO bestaat uit een voorzitter en volgende leden:

 • één vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Economie
 • één vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Energie
 • één vertegenwoordiger van elke toegetreden Sectororganisatie
 • één vertegenwoordiger aangeduid door de Ondernemingen voor wie geen Sectororganisatie is toegetreden
 • het hoofd van het Verificatiebureau, als waarnemer

De Commissie EBO is samengesteld uit volgende leden:

 • Walter Vissers - Voorzitter
 • Lut Bollen - vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Economie
 • Joris Recko - vertegenwoordiger van de Vlaamse minister bevoegd voor Energie
 • Kristien Aerts - vertegenwoordiger van de Baksteenfederatie en Dakpannenfederatie
 • Marc Bailli - vertegenwoordiger van Cobelpa
 • Els Brouwers - vertegenwoordiger van essenscia
 • Stefan Van Laer - vertegenwoordiger van GSV
 • Emilie Butaye - vertegenwoordiger van VGI
 • Lorenzo van de Po - vertegenwoordiger van VOKA
 • Bruno Eggermont - vertegenwoordiger van Fedustria
 • Ruth Lambrechts - vertegenwoordiger van Agoria
 • Tom Quintelier - vertegenwoordiger van Fevia
 • Bertrand Gyselynck - vertegenwoordiger van de Belgische Petroleum Federatie
 • Willem Van Veen - vertegenwoordiger van Fetra
 • Liesbeth Verheyen - vertegenwoordiger van BFA
 • Tom Noels - vertegenwoordiger van de Bedrijfsgroepering Zandgroeven
 • Philippe Van Ongevalle - vertegenwoordiger van Febelgra
 • Geert Reunes - hoofd Verificatiebureau